Om oss – forts.

Om oss

Blue Bay Club AS (BBC AS) er et norsk aksjeselskap, opprettet i juni 2007, med eneste formål å investere i det bulgarske eiendomsselskapet Blue Bay Club AD (BBC AD).
BBC AD eier en tomt på 112 mål i Pomorie kommune i Burgas-regionen ved Svartehavet i Bulgaria.
Selskapet er besluttet avviklet og styre j0bber med å avhendige tomten, i den forbindelse er tomten lagt ut for salg på Bulgarian Properties hjemmeside.

facebook twitter
Adresse

Blue Bay Club AS
Att.: Harald Kaldestad
Peter Østbyes gate 25
1314 Drammen
e-mail: post@bluebayclub.as
Tel. +47 952 58 811

VPS Investortjeneste